Medlemsavgift

 

Medlem:        30€
Pensionär:       10€
Ungdom:        10€
Familj:          50€
Stödmedlem:     10€

Medlemsavgift betalas en gång per år till konto:

IBAN: FI62 6601 0003 0759 75

BIC: AABAFI22